Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Strona główna Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą mailową zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez spółkę "Metalzbyt" Spółka z o.o. 80-757 Gdańsk, ul. Wiesława 1 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  KRS 0000024721 Kapitał zakładowy 180.000,00 zł NIP 583-000-34-15

Newsletter Metalzbyt

Jeśli chcesz otrzymywać regularne informacje o naszych promocjach, pozostaw nam swój ares e-mail

Wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie prawidłowego adresu e-mail

Created by: LemonMind.com