Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą mailową zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez spółkę "Metalzbyt" Spółka z o.o. 80-757 Gdańsk, ul. Wiesława 1 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  KRS 0000024721 Kapitał zakładowy 180.000,00 zł NIP 583-000-34-15

Created by: LemonMind.com